Daňové priznanie

Klientom ponúkame vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Rozsah služieb závisí od potrieb a požiadaviek klienta.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie je povinnosťou pre všetky obchodné spoločnosti. Najbližšie budeme podávať daňové priznanie za rok 2024. Daňové priznanie je výsledkom výnosov a nákladov za celé zdaňovacie obdobie. Pre podanie priznania obchodnej spoločnosti je dôležitá hlavná kniha aj so súčasťami.

Podľa novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní je od 1.1.2018 každá právnická osoba zapísaná v obchodnom registri povinná podávať daňové priznanie prostredníctvom elektronickej podateľne. Ak s tým nemáte skúsenosti alebo si lámete hlavu ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania, obráťte sa na nás a my vám s tým pomôžeme.


Čo obsahuje agenda daňových priznaní?

V oblasti daňových priznaní poskytujeme nasledovné služby:

Zostavenie daňových priznaní

Zostavíme daňové priznania k rôznym typom daní včas a správne.

Plánovanie daní

Poradíme pri plánovaní daní, najmä dane z príjmov.

Optimalizácia daňovej povinnosti

V súlade so zákonnými možnosťami navrhujeme riešenia na optimalizáciu daní.

Zastupovanie klientov pred daňovým úradom

Zastupujeme klientov pri daňovej kontrole, pri registráciách a pod.


Cenník pre daňové priznania

Daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz – platiteľ 15 €
Daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz -neplatiteľ 15 €
Súhrný výkaz k DPH  10 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel- 1 auto 10€
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 200 €
Podklady pre schválenie účtovnej závierky 50 €