Mzdy a personalistika

Každá osoba, ktorá je zamestnávateľom, si musí plniť množstvo mzdových a odvodových povinností. Ponúkame outsourcing mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva v oblasti pracovného práva, optimálneho nastavenia odmeňovania a pod. Mzdy obvykle spracúvame klientom, ktorým zároveň vedieme účtovníctvo. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode.

Ak vlastníte obchodnú spoločnosť a vaše podnikanie sa rozbieha, zamýšľate sa akou formou zamestnávať nové pracovné sily. Zákonník práce umožňuje zamestnávať ľudí na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Pri zamestnávaní je povinnosť vyplácať mzdu podľa dohodnutých podmienok v pracovnej zmluve. So zamestnávaním vznikajú mnohé legislatívne povinnosti, ktoré je potrebné splniť. Dochádza tak ku komunikácii s daňovým úradom aj s poisťovňami. Aby ste mali všetko v poriadku, musíte včas zaslať všetky potrebné výkazy. Kto má skúsenosti so spracovaním miezd vie, že to vyžaduje spoľahlivý a dôsledný prístup.

Ak si nie ste istý ako správne vypočítať mzdu pre svojich zamestnancov, poslať výkazy, odviesť povinné sociálne a zdravotné odvody, urobiť ročné zúčtovanie dane a mnoho iného, tak sa obráťte na nás. Máme vybavenú elektronickú komunikáciu pre všetkých klientov, s ktorými spolupracujeme, a preto dokážeme efektívne vybavovať všetky povinnosti týkajúce sa miezd a personalistiky.


Čo obsahuje vedenie mzdovej a personálnej agendy?

Vedenie mzdovej a personálnej agendy zahŕňa predovšetkým tieto činnosti:

Poradenstvo ohľadom mzdovej politiky

Poradíme pri optimalizácii mzdových nákladov a pomôžeme s nastavením pracovných vzťahov.

Pracovné zmluvy, dohody

Pripravíme pracovné zmluvy, dohody a všetky potrebné súvisiace dokumenty.

Registrácie, prihlášky a odhlášky

Prihlásime, príp. odhlásime zamestnávateľa aj zamestnancov do príslušných registrov.

Evidencia zamestnancov

Vedieme všetky povinné evidencie vašich zamestnancov.

Spracovanie miezd

Správne vypočítame mzdy vašich zamestnancov.

Plnenie zákonných povinností

Včas splníme povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu.


Cenník pre mzdovú agendu len pre balíky služieb

Spracovanie mzdy zamestnanca 5 €
Spracovanie mesačného výkazu a prehľadu pre DU, SP, ZP 10€
Prihláška / Odhláška zamestnanca 5 €
Hlásenie o vyúčtovaní dane a Ročné zúčtovanie dane z príjmu / zamestnanec 10 €
Komunikácia s úradmi a prvotné registrácie DU, SP, ZP zamestnávateľa 50 €
Vypracovanie dokumentácie k pracovno-právnemu vzťahu 5 €