Neváhajte,
Nás kontaktovať!

S radosťou odpovieme na vaše otázky, či už osobne, telefonicky, alebo emailom. Sme vám k dispozícií Po-Pia od 8:30 do 17:00 hod.


Option A s.r.o.
A.Hlinku 2993/13A
971 01 Prievidza

Budova CENTRO, 1. posch., č.d. 210


ICO: 50 845 764
DIC: 212 049 4365

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 34590/R


Tatra banka, a.s.
SK06 1100 0000 0029 4103 8456

NÁŠ TÍMPoradenstvo
Ing. Daniela Budovičová

+421 907 077 228
info@optiona.sk


Daňový špecialista
Ing. Anna Mikulová

+421 940 63 22 31
dane@optiona.sk


Mzdový špecialista
Ing. Barbora Koláriková

+421 948 10 63 62
mzdy@optiona.sk


Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.