Neváhajte,
Nás kontaktovať!

S radosťou odpovieme na vaše otázky, či už osobne, telefonicky, alebo emailom. Sme vám k dispozícií Po-Pia od 9:00 do 15:00 hod.


Option A s.r.o.
A.Hlinku 2993/13A
971 01 Prievidza

Budova CENTRO, 1. posch., č.d. 210


ICO: 50 845 764
DIC: 212 049 4365

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 34590/R


+421 907 077 228

info@optiona.sk

Tatra banka, a.s.
SK06 1100 0000 0029 4103 8456

Spoločnosť má uzatvorenú poistnú zmluvu Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.