Poradenstvo

Jednou z najdôležitejších funkcií účtovníctva je poskytovať podklady pre rozhodovanie a riadenie podniku. V snahe prispieť k skvalitneniu riadiaceho procesu ponúkame aj služby účtovného, daňového a personálneho poradenstva. Radi prekonávame očakávania, preto našim klientom často radíme aj nad rámec účtovníctva a daní.

Informácie sú dôležitým prvkom, ktoré často ovplyvňujú naše rozhodovanie. Zvlášť v podnikaní by sme mali byť čo najlepšie informovaní. Preto je dôležité mať správne informácie včas na základe, ktorých je možné budovať podnikanie. Len od roku 2004 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný 26-krát, zákon o dani z pridanej hodnoty 17-krát alebo zákon o správe daní a poplatkov 21-krát. V rámci týchto novelizácií daňových zákonov došlo k zmene viac ako tisícky ustanovení. Myslíme si, že nie je v silách každého podnikateľa sledovať všetky zmeny, ktoré prináša slovenská legislatíva.


Čo obsahuje poradenstvo?

V oblasti účtovného, daňového a personálneho poradenstva poskytujeme nasledovné služby

Vypracovanie finančných analýz a reportov

Zostavíme ekonomickú analýzu firmy, výsledku hospodárenia a reporty podľa požiadaviek klienta.

Zostavenie podnikateľského plánu

Vypracujeme podnikateľský plán pre interné potreby aj pre finančné inštitúcie.

Analýza a kontrola účtovníctva

Skontrolujeme vaše účtovníctvo, urobíme analýzu zostatkov v účtovníctve.

Odborné konzultácie a školenia

Poskytneme konzultácie týkajúce sa firemných financií, ziskovosti, výberu právnej formy atď.

Monitoring zákonov

Na zmeny v zákonoch klientov pripravíme a poskytneme potrebné informácie o novelách.

Sprostredkovanie právneho poradenstva

Sprostredkujeme poradenstvo napríklad pri zakladaní obchodných spoločností.


Cenník poradenstva

Poradenstvo u nás môžete získať aj ZADARMO v rámci projektu „de minimis„ prostredníctvom služieb Národného Podnikateľského Centra Trenčín. Kontaktujte nás..

Účtovné, daňové a personálne poradenstvo / hod. 30 €
Finančno-ekonomická analýza podniku 350-600 €
Administratívne služby / hod.  15 €