Založenie s.r.o.

Službu Založenie s.r.o. ponúkame pre klientov, ktorý chcú zmeniť právnu formu ako doplnkovú službu k balíkom služieb. V referenciách klienti najviac oceňujú: Obrovskú úsporu času, energie ako i úsporu 50% súdnych a notárskych poplatkov. Ako jediná firma garantujeme založenie s.r.o. v dohodnutej lehote alebo zadarmo, platba je až po založení firmy. Ak i vy hľadáte kombináciu odbornosti, najvyššej kvality služieb za dostupnú cenu – ste na správnej adrese.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb na Slovensku. Na Slovensku existuje viac ako 176 000 spoločností s.r.o. čo dokazuje, že patrí medzi najobľúbenejšiu formu obchodnej kapitálovej spoločnosti. Pre založenie s.r.o. je zákonom určené minimálne základné imanie vo výške 5 000 € . Každá obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri SR. Podnikanie formu s.r.o. má mnohé výhody aj nevýhode oproti živnosti. Kontaktujte nás a nechajte si poradiť o vhodnosti zmeny právnej formy pre vaše podnikanie.


Čo obsahuje založenie s.r.o.?

V oblasti založenie s.r.o. poskytujeme nasledovné služby:

Poradenstvo

Poradíme vám o vhodnosti zmeny právnej formy.

Dokumentácia

Vypracujeme a doručíme potrebnú dokumentáciu k založeniu s.r.o.

Ohlásenie živnosti

Elektronicky podáme ohlásenie živnosti a doručíme vám živnostenské oprávnenie.

Zápis do obchodného registra

Elektronicky podáme návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra.

Zmeny v obchodnom registri

Elektronicky podáme návrh na zápis zmeny zapísaných údajov s.r.o. do obchodného registra.

Elektronická schránka slovensko.sk

Zabezpečíme kontrolu e-schránky a písomne pošleme prijatú poštu.

Služby poskytované spoločnosťou Option A s.r.o. nie sú právnym poradenstvom ani právnymi službami podľa osobitných predpisov. Poskytovanie informácií nemá charakter právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a sumarizačný charakter a sú voľne dostupné v právnych predpisoch SR alebo na internete. V prípade záujmu klienta o právne poradenstvo, odporúčame obrátiť sa na advokáta z radov Slovenskej advokátskej komory prípadne na notára z radov Notárskej komory Slovenskej republiky.

Cenník založenia s.r.o.

Dokumentácia 100 €
Ohlásenie živnosti – viazaná, alebo remeselná živnosť 7,50 €
Zápis s.r.o. do obchodného registra  150 €
 Zmena zapísaných údajov s.r.o. v obchodnom registri 60 €
 Elektronická schránka slovensko.sk / mes.  5 €